فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

طرح درس ملی ریاضی هشتم

طرح درس ملی ریاضی هشتم ابطه فیثاغورث

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون نگارش هفتم و هشتم 98

فایل ورد قابل ویرایش . آزمون عملکردی

قیمت : 950 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم گزارش درس پژوهی نگارش 97-98 برای تمامی دروس و پایه ها

فایل ورد قابل استفاده برای تمامی دروس با قالب طرح درس فعال با تایپ فعالیت تدریس و طرح درس خود در این فایل یک گزارش کامل ارائه دهید.

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم گزارش درس پژوهی ویژه درس علوم نگارش 97-98

با تایپ فعالیت تدریس و طرح درس خود در این فایل یک گزارش کامل ارائه دهید.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوی آموزشی MMSفایل ورد قابل ویرایش علوم پنجم درس ریشه تا برگ

الگوی کامل با جدول بندی مراحل هفتگانه. قابل ویرایش برای سایر دروس

قیمت : 850 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات ACCESS 2007

دانلود نمونه سوالات ACCESS 2007

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات Excel 2007

دانلود نمونه سوالات Excel 2007

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات word 2007

دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات word 2007

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی