فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

الگوی مفهومی تدریس بلدرچین و برزگر

تدریس درس فارسی پایه سوم لدرچین و برزگر - قابل استفاده برای دانشجویان رشته آموزش ابتدایی و علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدریس فارسی هفتم با الگوی تدریس نوین استقرایی

آموزش درس فارسی به روش تدریس استقرایی (درس هشتم- فارسی پایه هفتم)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تبیین چشم انداز در برنامه سالانه تعالی مدیریت برای معاون آموزشی

تبیین چشم انداز در برنامه سالانه تعالی مدیریت برای معاون آموزشی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی فارسی هفتم

طرح درس ملی فارسی هفتم -درس زنگ آفرینش

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی ریاضی-هفتم-بردار انتقال

طرح درس ملی ریاضی-هفتم-بردار انتقال

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی ریاضی

طرح درس ملی فایل پی دی اف-ریاضی هفتم- بردار ومختصات

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدریس علوم هفتم با روش تدریس ایفای نقش و اکتشافی

در این فایل یکی از درس اتمهای علوم هفتم با روش تدریس فعال ایفای نقش و اکتشافی تدریس شده.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی هنر هشتم درس کیفیت سطوح در تصویر سازی

طرح درس ملی با روش فعال تدریس و ایجاد موقعیت یادگیری

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی