فایل های دسته بندی کاریابی و کارآفرینی - صفحه 1

طرح توجیهی چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد

دانلود طرح توجیهی چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد(موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد ظرفيت : 76500 قطعه در سال سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه اشتغالزايي :11 نفر)

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد

دانلود طرح توجیهی چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد(موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد ظرفيت : 76500 قطعه در سال سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه اشتغالزايي :11 نفر)

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد

دانلود طرح توجیهی چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد(موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد ظرفيت : 76500 قطعه در سال سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه اشتغالزايي :11 نفر)

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد

دانلود طرح توجیهی چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد(موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد ظرفيت : 76500 قطعه در سال سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه اشتغالزايي :11 نفر)

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس سالانه و روزانه ی دروس پایه پنجم دبستان

دانلود طرح درس سالانه و روزانه ی دروس پایه پنجم دبستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله پرسش مهر19 رئیس جمهور سال1397

مقاله پرسش مهر19 رئیس جمهور سال1397

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کاربرگ پیش دبستانی

کاربرگ پیش دبستانی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گام به گام اول ابتدایی

دانلود گام بگام پایه اول دبستان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل